Drukuj

Oprogramowanie Robotow

LeCrob RobotManager

Software do sterowania robotami lakierniczymi LeCRob RobotManager stworzony przez Lesta Srl odpowiada większości robotów lakierniczych. Z tym oprogramowaniem możliwe jest sterowania i kontrolowanie w sposób łatwy i szybki robotem antropomorficznym. Z naszym oprogramowaniem możliwe będzie także zmniejszenie zużycia lakieru dzięki zastosowanie regulacji parametrów natrysku w trakcie pracy. Program pozwala także modyfikować pracę w cyklu automatycznym. Najważniejsze zalety programu LeCRob RobotManager:

 • Programowanie za pomocą samouczenia
 • Programowanie punkt-punkt
 • Łatwe zarządzanie programami akierniczymi także z wizualizacją zdjęciową
 • Edycja i modyfikacja programów w trakcie pracy w zakresie prędkości i parametrów
 • Sterowanie zdalne z wykorzystaniem IPCam
 • Sterowanie urządzeniami obrotowymi
 • Sterowanie dodatkowymi osiami)
 • Programowanie i testowanie silników i enkoderów
 • Interface z urządzenia do natrysku
 • Panel dotykowy
 • Wielojęzykowość
 • Teleservice z wykrzystaniem modułu Skype
 • Dostęp profilowany
 • Aktualizacje przez internet
 • Interface zewnętrznej bazy danych produkcji
 • Podłączenie do smartphone/android w celu kontroli stanu pracy

Możliwe jest także zintegrowanie program do zarządzania produkcją LeCRob ProdManager z oprogramowaniem LeCRob RobotManager.

Lesta Srl gwarantuje pełny support, możliwość update’u I personalizację rodziny programów LeCRob.


LeCrob PRODMANAGER

LeCRob ProdManager to oprogramowanie stworzone przez Lesta Srl służy do zarządzania produkcją poprzez sterowanie kolejką produkcyjną, ładowanie list produktów z jednego lub kilku miejsc. Co więcej program przechowuje statystyki produkcji i jest zintegrowany z programem sterowniczym LeCRob RobotManager. Dzięki personalizacji LeCrob ProdManager może współdziałać z AS400 lub innymi programami i bazami danych.

LECROB WINSTUDIO

LeCRob WinStudio jest programem do lakierowania okien. Wspomagany jest barierą odczytu optycznego z fotokomórkami, które skanują ramy okienne i wizualizują kształt okna zawieszonego na podajniku. Dane z odczytu są przetwarzane i generowany jest program lakierniczy w sposób automatyczny. Oprogramowanie współpracuje z robotami antropomorficznymi i kartezjańskimi w sposób elastyczny.

LECROB SURFACESTUDIO

Z programem LeCRob SurfaceStudio Lesta daje innowacyjne rozwiązanie do lakierowanie płaskich i profilowanych powierzchni. Powierzchnia, która ma być lakierowana jest wprowadzana do programu przez model CAD lub plik z kształtem punktowym 3D. Proste komendy są wprowadzane ręcznie lub w trybie auto, a program używa wcześniej ustawione parametry.


LECROB POINTSTUDIO

Rozwiązanie do programowania offline dla naszych robotów – osadzony w środowisku 3D program LeCRob PointStudio.
Zaprojektowany i całkowicie wykonany przez zespół it deweloperów Lesta Srl, program LeCrob PointStudio jest innowacyjnym i nowoczesnym rozwiązaniem w pełni modyfikowalnym pod oczekiwania użytkowników.

 • Dostępność do wszelkich typów naszych robotów LeBot A6, LeBot R500 A5/A6
 • Sterowanie dowolnymi osiami łącznie z podajnikiem, urządzeniami obrotowymi etc.

Budowanie ścieżki

Użytkownik może skorzystać z wielu metod budowania ścieżki malowania:

 • budowanie geometrii bezpośrednio w środowisku
 • import modeli 3D w formatach stl i step
 • nagrywanie punktów trajektorii bezpośrednio na polu roboczym z użyciem robota

Kiedy dane są już w środowisku, użytkownik może budować program malowania używając różnych dostępnych narzędzi do tworzenia geometrii:

 • prędkość
 • przyśpieszenie
 • odległość od element
 • parametry pistoletu

Cechy

 • Import modeli 3D w formatach STL I STEP
 • Sekcje malowania na powierzchni
 • Analiza objętości modeli 3D
 • Tworzenie siatek na powierzchni wybranej w celu automatycznego generowania ścieżki malowania
 • Narzędzia graficzne do ułatwienia pracy
 • Symulacja cyklu pracy robota z limitami i czasami
 • Szybka i łatwa obsługa oprogramowania
 • Możliwość dostosowania programu do praktycznie każdego typu aplikacji.

Prosimy o kontakt z naszym działem it w celu uzyskania dalszych informacji.

 


LECROB CONVERTER

Konwersja narzędzi używanych przez robota, która ułatwia przeniesienie bazy wiedzy zgromadzonej na starym kontrolerze na nowoczesny format LeCRob RobotManager. Konwersja optymalizuje ścieżki trajektorii i powoduje, że ruchy są płynniejsze i czystsze.

 

UA-31485562-1